In de college-uren worden de thema's die de student thuis heeft verwerkt verder uitgediept en geëvalueerd. Dit gebeurt door lesgevers met een persoonlijk geloofsleven, die dicht genoeg bij hun academisch werkveld staan om wetenschappelijk actueel en kwaliteitsvol te zijn.

Lestijden:

Algemene gedeelte:

De colleges vinden één keer per maand plaats op een zaterdag. Aansluitend op het algemene gedeelte worden de colleges van de afstudeerrichting Kerkelijk Werk gegeven.

Sil-en-Gitte09.00 - 10.30    Eerste collegeblok
10.30 - 10.45    Ochtendpauze
10.45 - 12.15    Tweede collegeblok
12.15 - 13.00    Lunchpauze
13.00 - 14.00    Derde collegeblok
14.00 - 14.15    Namiddagpauze
14.15 - 15.15    Vierde collegeblok

Afstudeerrichtingen Kerkelijk werk:

15.15 - 15.30    Pauze
15.30 - 17.30    Collegeblok

Afstudeerrichting Godsdienstonderwijs:

Studenten die de afstudeerrichting onderwijs volgen, hebben ook les op woensdagnamiddag. In het eerste jaar zijn dat tien woensdagen. In het tweede jaar elf. In het derde jaar loop je stage. De lessen zijn steeds van 13:40-17:50 uur.