IBV-logo

"Het IBV is dé plaats in Vlaanderen om te ontwikkelen als Christen, leerkracht, pastorale werker of jeugdwerker. Voor de student is het een spannende uitdaging, een avontuur dat hun leven blijvend zal veranderen." Patrick Nullens,
rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

lesaanbod

kerkelijk werk

De richting “kerkelijk werk” is bedoeld voor christenen die actief bij hun kerk of gemeente betrokken (willen) zijn. Het biedt een goede basis voor oudsten, diakenen, kringleiders, jeugdwerkers en zondagschoolmedewerkers. Wanneer je in deze richting het IBV met vrucht doorloopt, ontvang je een certificaat.

Elk jaar volg je een ander vak: pastoraat, Onderwijs in de gemeente & Liturgie, en Gemeenteopbouw en –structuren. Aan elk vak is ook een korte praktijkstage verbonden, zodat je dat wat je leert onder begeleiding kan toepassen in de praktijk. De lessen worden op zaterdag gegeven, na de lessen van het algemene gedeelte.

Een korte inhoud van deze vakken en wanneer welk vak aan bod komt vind je terug in de studiegids.