De volgende studiegelden zijn van toepassing voor het komende studiejaar 2019-2020.

De studiegelden aan het IBV zijn als volgt opgebouwd:

Inschrijvingsgeld: €  50,00
Lesgeld standaard studiecontract: € 331,56
Totaal: € 381,56

Voor studiecontracten van één of twee vakken per studiejaar geldt een aangepast tarief voor wat betreft het lesgeld (het inschrijvingsgeld blijft ongewijzigd).

Lesgeld voor een studiecontract van 1 vak: € 103,61 --> totaal studiegeld dus € 153,61.

Lesgeld voor een studiecontract van 2 vakken: € 207,22 --> totaal studiegeld dus € 257,22.