De volgende studiegelden zijn van toepassing voor het komende studiejaar 2018-2019.

De studiegelden aan het IBV zijn als volgt opgebouwd:

Inschrijvingsgeld: €  50,00
Lesgeld standaard studiecontract: € 325,73
Totaal: € 375,73

Voor studiecontracten van één of twee vakken per studiejaar geldt een aangepast tarief voor wat betreft het lesgeld (het inschrijvingsgeld blijft ongewijzigd).

Lesgeld voor een studiecontract van 1 vak: € 101,79 --> totaal studiegeld dus € 151,79.

Lesgeld voor een studiecontract van 2 vakken: € 203,58 --> totaal studiegeld dus € 253,58.