Het IBV biedt een driejarige deeltijd opleiding aan. Maandelijks gaat er een lesdag door in de lokalen van de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee (ETF). Op deze maandelijkse zaterdagen (elf in totaal) wordt het gemeenschappelijk gedeelte gegeven, dat iedereen dient te volgen. Hierin zitten de algemene theologische vakken. Daarnaast kiest men uit twee afstudeerrichtingen. Met de afstudeerrichting Godsdienstonderwijs behaalt men een diploma om in het Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (lager onderwijs) aan de slag te gaan. De afstudeerrichting Kerkelijk Werk levert een certificaat op.

image 2017 05 01De specifieke vakken van de afstudeerrichting kerkelijk werk wordt op dezelfde zaterdagen gegeven, nadat de vakken van het gezamenlijke gedeelte zijn afgerond. De vakken van de afstudeerrichting onderwijs worden op woensdagnamiddagen gegeven.

Je kunt natuurlijk ook meerdere richtingen volgen, maar dan raden we je aan je studie te spreiden over meer dan 3 jaar.